Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Dotace

Rok 2009

poř. číslo Žádost o dotaci z programu Žádost o dotaci na... Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč Realizace projektu bez ohledu na přiznání dotace
1 Obnova historického stav. fon. a staveb drob.arch. - Pl. Kraj Oprava památných křížů Jivjany 50000 50000 ANO
2 Ministerstvo vnitra ČR Integrovaný operační program Upgrade kontaktního místa CzechPOINT 46393 46393 ANO
3 Program stabilizace a obnovy venkova - Plzeňský kraj Rekonstrukce střechy Obecní úřad Velký Malahov 210000 140000 ANO

 

Rok 2008

poř. číslo Žádost o dotaci z programu Žádost o dotaci na... Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč Realizace projektu bez ohledu na přiznání dotace
1 Program stabilizace a obnovy venkova - Plzeňský kraj Opravy místních komunikací Velký Malahov 400000 170000 ANO
2 Obnova historického stav. fon. a staveb drob.arch. - Pl. Kraj Oprava památných křížů Velký Malahov, Ostromeč 50000 50000 ANO
3 Ministerstvo vnitra ČR neinv.dotace ze státního rozp. Kontaktní místo CzechPOINT 52000 52000 ANO

 

Rok 2007

poř. číslo Žádost o dotaci z programu Žádost o dotaci na... Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč Realizace projektu bez ohledu na přiznání dotace
1 Program stabilizace a obnovy venkova - Plzeňský kraj Opravy místních komunikací všech místních částí 450000 0 ANO

 

Rok 2006

poř. číslo Žádost o dotaci z programu Žádost o dotaci na... Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč Realizace projektu bez ohledu na přiznání dotace
1 Program stabilizace a obnovy venkova - Plzeňský kraj Dokončení víceúčelového hřiště 450000 250000 ANO
2 Krajský úřad Plzeňského kraje Dokončení víceúčelového hřiště 300000 300000 ANO

 

Rok 2005

poř. číslo Žádost o dotaci z programu Žádost o dotaci na... Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč Realizace projektu bez ohledu na přiznání dotace
1 Program stabilizace a obnovy venkova - Plzeňský kraj Víceúčelové hřiště 450000 300000 ANO

 

Rok 2004

poř. číslo Žádost o dotaci z programu Žádost o dotaci na... Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč Realizace projektu bez ohledu na přiznání dotace
1 Program obnovy venkova Vyčištění požární nádrže v Jivjanech 250000 200000 ANO
2 Program obnovy venkova Vyčištění požární nádrže v Ostromeči 200000 0 ANO
3 Program podpory stabilizace venk. oblastí Oprava návesních kaplí 70000 0 ANO
4 Krajský úřad Plzeň ekologické projekty Zpracování projektu kanalizačního systému vč. ČOV 150000 0 NE
5 Nadace VIA Záchrana drobných památek Oprava návesních kaplí 59200 0 ANO

 

Rok 2003

poř. číslo Žádost o dotaci z programu Žádost o dotaci na... Požadovaná dotace v Kč Přiznaná dotace v Kč Realizace projektu bez ohledu na přiznání dotace
1 Program obnovy venkova Rekonstrukci KD v Jivjanech 350000 0 NE