Velký Malahov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odpady, místní poplatky, termíny svozů

Přehled o produkci odpadů

za 2022_Přehled svoz odpadu tabulka §60 .pdf (157.83 kB)

Termíny svozu odpadů 2023

Leden             12   26
Únor                 9   23
Březen             9   23
Duben              6   20
Květen             4   18
Červen             1   15   29
Červenec       13   27   
Srpen              10  24
Září                   7   21
Říjen                 5   19
Listopad           2    16   30
Prosinec         14    28

 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu: 25.3. - 26.3.2023,   5.10.2023.

 

Dle OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jsou pro rok 2023 ceny místního poplatku stanoveny takto:

- Výše poplatku je 800,- Kč/rok
- Úleva pro osoby, které v příslušném roce dovrší 15ti a méně ve výši 400,- Kč
- Úleva pro osoby, které v příslušném roce dovrší 65ti a více ve výši 400,- Kč

Poplatky za psy zůstávají beze změn.

Splatnost obou pplatků je 30.4 příslušného roku.

V případě, že poplatek nebude do tohoto data uhrazen, zvyšuje se na trojnásobek.